ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ ມີຈຳນວນຜູ່ສະໝັກ 10 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.