Wednesday, January 26, 2022

ເກີດເຫດ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ປະເທດມຽນມາລົດເຈົ້າຫນ້າທີ່ ຖື ກ ລັ ດ ຍິ ງ ກາງທາງ

ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2021 ໄດ້ເກີດເຫດລົດເຈົ້າຫນ້າທີ່ຖືກ ລັ ດ ຍິ ງກາງທາງ ໃນເມືອງ ເລົ່າໄກ່ ລັດສານເຫນືອ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທີ່ນັ່ງມານໍາລົດທັງ 12 ຄົນເສຍຊິວິດ

May be an image of car and road

.

May be an image of car

ເຫດການຄວາມຮຸນແຮງໃນຄັ້ງນີ້ ຄາດວ່າມີຄວາມກ່ຽວໂຍງກັບການເຮັດລັ ດ ຖ ະ ປ ະ ຫ າ ນຈາກທະຫານ ແລະ ອາດເປັນສະນວນ ສົ ງ ຄ າ ມ ພາຍໃນປະເທດ

May be an image of road and text that says 'ICE'

.

May be an image of car and road

ລັດສານ ຖືເປັນລັດຫນຶ່ງທີ່ມຽນມາມີບັນຫາກັບກຸ່ມຜູ້ ຫົ ວ ຮຸນແຮງທີ່ຕ້ອງການແຍກການປົກຄອງແບບເອກະລາດ

May be an image of car and road
- Advertisment -

Most Popular