ພາຊົມຄວາມສວຍງາມຂອງປະຕູໄຊ ທາມກາງແສງອາທິດອັດສະດົງ. ໃນໄລຍະຕົ້ນປີ ດວງຕາເວັນຈະໂຄຈອນ ແລະ ຕົກລົງ ດ້ານຂ້າງຂອງປະຕູໄຊ. ເຮັດໃຫ້ໄດ້ແສງສວຍງາມ ສະທ້ອນໃສ່ ນໍ້າພຸ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມງົດງາມແທ້ໆ.

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ພາບໂດຍ: © Teng

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຜົນງານຂອງຊ່າງພາບໄດ້ທາງເພຈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *