Monday, November 29, 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງມອດໄຟຟ້າ 30-31 ມັງກອນ 2021

ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງ

ອອກແຈ້ງການມອດໄຟ ໃນວັນທີ 30-31/2/2021 ເຂດມອດໄຟມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

.

.

.

- Advertisment -

Most Popular