• ມືບໍ່ບາຍມີດພ້າ ພັດວາງທ່າຂຶງຂັງ
 • ຂວານບໍ່ຟັນຮອນຂອນ ພັດເກັ່ງຕາຍແຕ່ທາງເວົ້າ
 • ຜູ້ອື່ນເຂົາລົງມືແທ້ ບໍ່ວໍແວເວົ້າແຕ່ປາກ
 • ຕົນຫາກຢືນເບິ່ງລ້າ ຄອງຖ້າແຕ່ວິຈານ ບໍ່ດີແລ

.

 • ເກັ່ງແຕ່ຈາປາກຕ້ານ ຖະໜັດອອກແຕ່ຄໍາເຫັນ
 • ມືບໍ່ເປັນທາງພາຍ ພັດຈຸ່ມຕີນລົງນໍ້າ
 • ຄົນອື່ນລົງແຮງປໍ້າ ຟັນຮອນຂອນໄມ້ດູ່
 • ຜູ້ອວດຕົນວ່າຮູ້ ພັດຄອຍຊີ້ບອກແຕ່ເຂົາ

.

 • ຄັນຊິເກັ່ງແຕ່ເລື່ອງເວົ້າ ແໜງນັ່ງເຈົ່າຢູ່ເສີຍໆ ຊິດີແລ
 • ຢ່າໄປຢືນຄຸງເລີຍ ໃຫ້ເຂົາລໍາຄານລ້າ
 • ເກັ່ງແຕ່ວ່າຈາຕ້ານ ທິດສະດີນໍ້າຖ້ວມທົ່ງ
 • ແຕ່ບໍ່ລົງເຮັດແທ້ ງານນັ້ນຍ່ອມບໍ່ເດີນ ໄດ້ແລ

.

 • ຄົນແບບນີ້ເພິ່ນເອີ້ນ ວ່າພວກທິດສະດີຫຼາຍ
 • ຖາມອັນໃດກໍເປັນໝົດ ຫາກເຮັດຈິງບໍ່ເຄີຍໄດ້
 • ໃນຫົວເຕັມແຕ່ຄວາມຮູ້ ເປັນກູຣູໄດ້ທຸກຢ່າງ
 • ເຫຼືອຢ່າງດຽວທີ່ເພິ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ ກໍຄືເລກຊິອອກຫຍັງ ທໍ່ນັ້ນແລ້ວ

24/01/2021
ຄົນກະວີ ອາລົມດີຍາມບໍ່ຮ້າຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *