Saturday, January 29, 2022

ຈໍາປາສັກແຈ້ງການຍົກລະດັບມາດຕະການຮັບມືກັບ ໂຄວິດ-19

ແຂວງຈຳປາສັກ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 05/ຈຂ.ຈສ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2021.

ເລື່ອງ: ການຍົກລະດັບມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະການແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ໃນໄລຍະທີ່ມີປະກົດການຕິດເຊື້ອຈາກແຮງງານທີ່ເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ.

.

.

- Advertisment -

Most Popular