ຫຼາຍທ່ານທີ່ມີໂອກາດໄປທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ ກໍ່ຄົງໄດ້ຊື່ນຊົມກັບທໍາມະຊາດ ພູຜາປ່າດົງ ແລະ ແມ່ນໍ້າ. ທີ່ຖືເປັນສິ່ງດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.

ໂຄງການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບອົງຫຼວງແລະພຣະຍານາກ ທີ່ວັດສີສຸມັງຄະຣາຣາມ ເມືອງວັງວຽງ ຫໍ່ຈະກາຍເປັນອີກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງກ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ພຸດທະສາສະໜາ.

ມື້ນີ້ຂໍເອົາພາບພາຍໃນບໍລິເວນວັດ ແລະ ຈຸດກໍ່ສ້າງ ພຣະພຸດທະຮູບອົງຫຼວງມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຊົມ. ພາບຖ່າຍວັນທີ 24 ມັງກອນ 2021 ໂດຍ: © Teng

ຫາກທ່ານມີປະສົງທີ່ຈະປະກອບສ່ວນສັດທາຮ່ວມສ້າງ ຮ່ວມໂມທະນາບຸນກໍ່ພົວພັນທາງວັດໂດຍກົງ.

ວັດສີສຸມັງຄະຣາຣາມ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເຂດໃຈກາງເທດສະບານເມືອງວັງວຽງ.

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *