จีนขอก้าวกระโดดพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ด้วยการส่งดาวเทียมรับสัญญาณระบบ 6G ดวงแรกของโลก ที่ชื่อว่า “UESTC” หรือ “Star-Era12” ขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จ

อีกทั้งจีนยังได้ปล่อยดาวเทียมอีก 13 ดวง ไปพร้อม ๆ กับดาวเทียม 6G โดยอุปกรณ์ทั้งหมด จะถูกนำขึ้นสู่อวกาศโดยจรวด Long March-6 จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมไท่หยวน ในมณฑลซานซี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยีสัญญาณระบบ 6G ในอวกาศโดยเฉพาะ แต่ด้วยตัวระบบต่าง ๆ ยังอยู่ในการทดลองขั้นต้น อาจจะต้องมีการปรับปรุง แก้ไข อีกมากกว่าที่ 6G จะสามารถวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

แต่หากการพัฒนาเสร็จสิ้นและประสบความสำเร็จ คาดว่าเทคโนโลยีระบบ 6G จะมีความเร็วเหนือเทคโนโลยี 4G ถึง 1,000 เท่า และเร็วกว่า 5G ถึง 100 เท่า! ซึ่งนอกจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้ว ดาวเทียม 6G ดังกล่าวยังสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันภัยพิบัติด้านการเกษตร ไฟป่า สึนามิ และน้ำหลากจากภูเขาได้อีกด้วย

ดังนั้น การที่จีนส่งดาวเทียม 6G ดวงแรกของโลกขึ้นสู่อวกาศ จึงนับว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง เพราะถึงแม้ว่าหลายๆ ประเทศจะมีระบบ 5G แล้ว แต่บางประเทศก็อาจยังเผชิญกับความไม่เสถียรของระบบ แต่ในขณะเดียวกัน จีนและอีกหลายประเทศกลับเริ่มพัฒนาเทคโนโลยี 6G กันแล้ว ซึ่งทำให้เห็นว่า การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งที่หยุดนิ่งไม่ได้ ใครที่สามารถทำสำเร็จได้ก่อน ย่อมมีความได้เปรียบมากกว่าในยุคนี้และยุคต่อ ๆ ไป

สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจเอง การพัฒนาเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น 5G หรือ 6G ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจด้วยกันทั้งนั้น เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคและตลาดในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจก็ไม่ควรหยุดพัฒนาเช่นเดียวกัน แต่ควรมุ่งมั่นตั้งใจ แก้ไขจุดอ่อน ผลักดันจุดแข็ง ไปพร้อมกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาร่วมประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้วย แล้ววันหนึ่งคุณอาจกลายมาเป็นผู้นำในธุรกิจนั้น ๆ เช่นเดียวกับจีน ที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ

ที่มา :

  • https://asiatimes.com/2020/11/china-leapfrogs-world-with-first-6g-experimental-satellite/
  • https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54852131
  • https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2020/11/07/china-sends-13-satellites-into-orbit-with-single-rocket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *