Monday, November 29, 2021

ດ່ ວ ນ ແຂວງຈຳປາສັກ ແຈ້ງການເພິ່ມເຕີມ

ແຂວງຈຳປາສັກ ແຈ້ງການເພິ່ມເຕີມ

1.​ ໂຈະການຂົນສົ່ງຈາກປະເທດໄທໃນການເພື່ອເຂົ້າມາຂົນສົ່ງມັນຕົ້ນພາຍໃນແຂວງ​(ຊົ່ວຄາວ)​

No photo description available.

.

No photo description available.

2.​ ການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນ ແລະ​ ສິນຄ້າ​ພາຍໃນແຂວງສາມາດນໍາເຂົ້າໄດ້ແຕ່ຕ້ອງມີການຕິດຕາມໄກ້ຊິດ

No photo description available.

.

No photo description available.

3.​ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການເຊັ່ນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫລືອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າໄດ້​ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ

No photo description available.

.

No photo description available.

.

No photo description available.
- Advertisment -

Most Popular