ມື້ນີ້ ລາວທ່ຽວລາວ ຈະພາໄປຊົມຄວາມສວຍງາມຂອງບ້ານຜາຕັ້ງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ.

ບອກໄດ້ວ່າເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ແນະນໍາແລະຕ້ອງໄປທ່ຽວຊົມໃຫ້ໄດ້ເດີ.

ຂີ່ລົດໄປທາງ 13 ເໜືອ ອອກຈາກຕົວເມືອງວັງວຽງປະມານ 20 ກວ່າກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ.

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຂອບໃຈພາບຈາກ: © Teng

ຊົມຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *