Monday, December 6, 2021

ເ ລ ກ 6 ໂ ຕ ແ ຕ ກ ຮັບ 400 ລ້ານກີບທີ່ ສາລະວັນ

ເລກ 6 ໂຕ ງວດວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021 ມີຜູ່ໂຊກດີ ຖືກ ທີ່ແຂວງສາລະວັນ. ຊື້ 1000 ກີບ ໄດ້ລາງວັນ 400 ລ້ານກີບ.

ຍິນດີນໍາຜູ່ໂຊກດີ

ໝາຍເຫດ: ການພະນັນມີຄວາມສ່ຽງສູງ

ຂໍໃຫ້ມີສະຕິໃນການສ່ຽງໂຊກ

- Advertisment -

Most Popular