Monday, November 29, 2021

ລາຄານໍ້າມັນປັບຂຶ້ນຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2021

ແຈ້ງການລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນອີກແລ້ວ! ອີງຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0051/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021 ກະຊວງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າໄດ້ມີການປັບລາຄານໍ້າມັນຂື້ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 22/01/2021 ເວລາ 06 ໂມງເຊົ້າ.

  • ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂື້ນ 360 ກີບ/ລິດ
  • ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂື້ນ 340 ກີບ/ລິດ
  • ກາຊວນປັບຂື້ນ 120 ກີບ/ລິດ

.

ກະລຸນາບອກຕໍ່ໆກັນແດ່

- Advertisment -

Most Popular