Wednesday, January 26, 2022

ແຂວງຫົວພັນແຈ້ງພັກໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກອາກາດໜາວເຢັນ

ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫົວພັນ ແຈ້ງພັກໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກອາກາດໜາວເຢັນ

ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວຫົວພັນ ອອກແຈ້ງການດ່ວນ ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021 ເລື່ອງ ພັກພາກຮຽນທີ I ແລະ ໂຈະການຮຽນຊົ່ວຄາວ ທົ່ວແຂວງຫົວພັນ ໄລຍະອາກາດທີ່ໜາວເຢັນ ຈົນຮອດວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ຈຶ່ງເຂົ້າຮຽນພາກຮຽນທີ II.

.

.

- Advertisment -

Most Popular