ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021

ແຈ້ງຄົນຫາຍ: ຊອກຫາ ນາງນວນຈັນ ບໍ່ເຫັນກັບເຮືອນແຕ່ວັນທີ 7 ມັງກອນ 2021, ພໍ່ແມ່ແລະຍາດພີ່ນ້ອງຊອກຫາ ສຸດຄວາມສາມາດແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ພົບເຫັນ.

  • ນາງນວນຈັນ ຍັນຕະບອງ
  • ອາຍຸ 18 ປີ
  • ບ. ຫ້ວຍຊົວະ, ມ. ປາກທາ, ຂ. ບໍ່ແກ້ວ
  • ພໍ່:ທ້າວເມີນ. ຍັນຕະບອງ, ແມ່:ນາງແອ່.ສຸລີຍາ
  • ເສຍມຶ້:ວັນພະຫັດທີ7/1/2021
  • ທ່ານໃດຮູ້ເບາະແສເບີ. 02078638693, 0309090325

.

.

.

ປະກາດໂດຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *