Thursday, January 27, 2022

ນໍ້າມັນຂຶ້ນລາຄາອີກຄັ້ງ ເລີ່ມ 8 ມັງກອນ

ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ ເລີ່ມເວລາ 06:00 ເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 8 ມັງກອນ 2021 ລາຄານໍ້າມັນຈະປັບຂຶ້ນຕື່ມ ຕາມລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້.

  • ແອັດຊັງພິເສດ: ປັບຂຶ້ນອີກ 180 ກີບ/ລິດ
  • ແອັດຊັງທໍາມະດາ: ປັບຂຶ້ນອີກ 130 ກີບ/ລິດ
  • ກາຊວນ: ປັບຂຶ້ນອີກ 70 ກີບ/ລິດ
- Advertisment -

Most Popular