ແຈ້ງການຫຼ້າສຸດຈາກ ບໍລິສັດເບຍລາວຈຳກັນ ທີ່ໄດ້ອອກໃບແຈ້ງການເຖິງລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບລາຄາເບຍລາວ.

  • ໂດຍລາຍລະອຽດຕາມນີ້ເລີຍເບຍລາວແກ້ວໃຫຍ່ ລັງພາສຕິກ 1 ລັງ ຈາກເດີມ 96.000 ກີບ ເປັນ 99.000 ກີບ ມັດຈຳແກ້ວ 6000 ລັງ 9000 ກີບ ຊື້ໝົດລັງ 1 ຢູ່ທີ່ 114.000 ກີບ
  • ເບຍລາວແກັດແກ້ວໃຫຍ່ແກັດເຈ້ຍ 1 ແກັດ ແຕ່ກ່ອນ 100.000 ກີບ ດຽວນີ້ 103.000 ກີບ ມັດຈຳແກ້ວ 6000 ກີບ ຖືກແກັດລະ 109.000 ກີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *