ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຈາກສະຖານທູດ ສປ ຈີນ ປະຈຳລາວ ໃນສົກສຶກສາ 2020-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *