Thursday, January 20, 2022

ນັກສຶກສາ ມຊ 50 ຄົນ ໄດ້ຮັບທຶນ ຈາກສະຖານທູດ ສປ ຈີນ

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຈາກສະຖານທູດ ສປ ຈີນ ປະຈຳລາວ ໃນສົກສຶກສາ 2020-2021

- Advertisment -

Most Popular