Monday, November 29, 2021

ມີສະຕິໃນການນໍາໃຊ້ທາງດ່ວນເດີ້

ທາງດ່ວນມື້ວັນທີ 5/1/2021ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາແດ່ເດີມີີຄວາຍເປັນຝູງຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ທາງດ່ວນ

ຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂເດັດຂາດ ຢາຫວັງແຕ່ຜົນປະໂຫຍກເປັນຫລັກ ໂດຍບໍ່ເຫນັ້ນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ນຳໃຊ້.

ກະຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິໃນການຂັບຂີ່ນໍາໃຊ້ທາງດ່ວນຢ່າງລະມັດລະວັງ

ຄຣິບ1

ຄຣິບ2

- Advertisment -

Most Popular