วันที่ 4 มกราคม 2564 นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ที่ประชุม ศบค. ได้ตัดสินใจตามข้อเสนอแนะ ที่จะล็อกดาวน์ 5 จังหวัดที่มีตัวเลขการแพร่กระจาย จำนวนมากและมีความเ สี่ ย งสูง ได้แก่

1.สมุทรสาคร

2.ชลบุรี

3.ระยอง

4.จันทบุรี

5.ตราด โดยงดเดินทางเข้าออก ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาต

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข

นายสาธิต ระบุด้วยว่า เราเข้าใจว่าทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ ทั้งความปกติสุขในชีวิตประจำวัน และทางเศรษฐกิจ ประชาชนอาจไม่สะดวก รวมถึงข้อจำกัดในการเดินทาง และใช้ชีวิตปกติ แต่ถ้าไม่เลือกวิธีนี้ แทนที่เราจะได้รับผลกระทบระยะสั้นๆ แต่ถ้าเชื้อระบาดไปไกลในทุกจังหวัด และเอาไม่อยู่ เราจะได้รับผลกระทบระยะยาว

ขอบคุณ ไทยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *