เดอะลาวเชียนไทมส์ รายงานว่า ทางการลาว ได้รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท ชิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากประเทศจีน จำนวน 2,000 โดส และได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 200 ราย แล้ว

Image may contain: text

ทั้งนี้ รัฐบาลลาว ได้ติดต่อขอรับวัคซีนโควิด-19 จาก 3 แหล่ง คือ 1.ชิโนฟาร์ม (Sinopharm) ของประเทศจีน 2.สปุตนิก ไฟว์ (Sputnik V) ของรัสเซีย และ 3. วัคซีนโคแว็กซ์ (COVAX) ซึ่งเป็นวัคซีนความร่วมมือระหว่างประเทศ

โดยคาดว่า วัคซีนสปุตนิก ไฟว์ จำนวน 500 โดส จะมาถึงลาวภายในต้นเดือน ม.ค. นี้ ส่วนวัคซีนโคแว็กซ์ ที่ครอบคลุมจำนวนประชากรประมาณร้อยละ 15-20 จะมาถึงประเทศลาวในเดือน เม.ย. 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *