ธรรมะจากถ้ำ

ขอเมตตาปลงลงไว้เหนือเศียรเกล้า ถึงลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย คณะศรัทธาทั้งหลาย พร้อมพระสงฆ์ทั้งหลาย ได้รับรู้กันทุกๆคน เราพระครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม อยู่เย็นเป็นสุข การฉันท์ก็เป็นปกติ สุขกายสบายใจยิ่ง ได้อยู่ตามธรรมะชาติของคนแก่เฒ่าอายุก็เยอะแล้ว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใด
อยู่ตามรูปนามขันธ์จะอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่ไม่รู้สังขารไม่เที่ยงแท้

แน่นอนผมก็งอกเต็มหัวแล้วฟันก็หลุดร่วงหนังก็หย่อนยาน กำลังก็ไม่เหมือนเดิม ตาก็มัว เป็นไปตามธรรมะชาติ ความแก่ชราก็มาถึง ใครก็ไม่สามารถพ้นไปได้ กินข้าวอยู่รอวันตาย สังขารทั้งไม่เที่ยงแท้แน่นอน สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตาย เป็นทุกข์ทั้งสิ้น เป็นอนัตตา ไม่เป็นไปดังใจเรา มีเกิด ก็มีตาย อันว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ มีความตายเป็นธรรมดา ไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ ดังนั้นเมื่อเรายังไม่ตาย เมื่อมีลมหายใจเข้าออกอยู่ อย่าได้ประมาทหลงลืมตัว อย่าปล่อยเวลาเสียปล่าว เมื่อยังไม่ตายนี้ขอให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีกุศลไว้เยอะๆ ให้รีบสร้างบารมี ทาน ศีล ภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน มหาสติปัฏฐานสี่ ให้เห็นถึง รูป นาม สังขาร ทั้งหลาย เอาสติเป็นที่ตั้ง ไม่ให้ ความ โลภ โกรธ หลง โทสะ โมหะ อวิชา ตัญหา มาครอบงำได้ พิจารณาให้รู้ รูป นาม สังขาร อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกวันทุกคืน ดังนี้จึงจะเห็นในธรรมะสัจจะสี่ ให้พิจารณาตาม โลกธรรมแปด หากปฏิบัติได้ก็ถึงถึงนิพพานดังนี้

เราพระครูบาพ่อก็ปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานสี่ เมื่อ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็มีสติ รู้ตัวอยู่ทุกขณะ เฝ้าดูจิตตัวเองไว้ตลอดเวลา อย่าให้มีตัญหา มานะทิฐิอวิชา อันจะนำไปสู่เส้นทางไม่ดี ใจนี้มันไวมาก เหมือนดังลิง หากเอาสติมัดไว้ให้มั่นจะได้รอดจากทุกข์ ให้พากันมีสติ อยู่ตามน้ำตามธรรม จะไม่มีเรื่องทุกข์อันใดแล

เราก็มีตามสภาวะธรรม ดอยเขียว น้ำดิน หินผา ป่าไม้ เป็นที่สุขใจยิ่ง เป็นสภาวะธรรมสอนใจทั้งสิ้น อยู่กับ นก หนู ปู ไหน่ ไก่ป่า ฟาน ลิง กิ่งก่า พากันมาดินผลไม้ มีทั้งนกกาดำ มานอนอยู่ใกล้ๆ ได้เลี้ยงดูเขาอยู่ทุกๆวัน เขาพากันมาของอาหาร และ ปฏิบัติธรรมกับเรา มีทั้งลูกเสือตัวใหญ่หางยาวและ ลูกเห็น มาอยู่ด้วย 4-5 ตัว งูก็มาอยู่ด้วยกับเรา เราก็มีใจเมตตาเขาเหมือนดังลูกหลานเรา

ได้มีนิมิตนอนฝันถึงเทวดามาถวายอาหารทิพย์ และยังได้บอกให้ผีมาคอยดูแลรักษาถ้ำ พากันมาปฏิบัติกันเยอะมาก ได้ยินเสียผีพูดคุยกัน และสวดมนต์ก็ได้ยินเป็นหน้าปิติยิ่งนัก ถ้ำเมืองแก็ดนี้ เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง และ ยังได้นิมิตฝันเห็นพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรม ด้วยเป็นที่ปิติยิ่งนัก

อันว่าวันเวลาล่วงพ้น ไวกว่าสายน้ำโคงไหลไวยิ่งนัก อีกไม่นานก็จะถึง 3 ปี แล้ว เหมือน 3 วันแค่นั้นไวมาก อายุเราก็เฒ่ามาอีก 57-58 ปี อีก4-5วันก็จะถึงวันเกิดเราอีกแล้ว เมื่อไหร่จะถึงวันเราตายไม่มีใครรู้ อยู่ตามบุญกุศลบารมี ใจแท้มีความเมตตา กรุณา ในสัพพะสัตว์ทั้งหลาย หาที่สุดไม่ได้แล เราได้กรวดน้ำถึง ผีสาง สัตว์ คน เทวดาทั้งหลาย ทุกวันคืน อธิฐานให้ โรคร้าย ในปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ให้หายไวไว หน้าสงสารคนทั้งหลายที่ติดโรคตายกันหลายแสนหลายล้านคน เหมือนดังมาล้างโลก หน้ากลัวยิ่งนัก ขอให้มีธรรมะ อยู่ตามศีล ตามธรรม ให้รักษากาย ใจ ของใครของมัน หากมีธรรมะ ก็จะไม่ได้พบเจอความทุกข์แล

เรามีความเกรงใจ คณะศรัทธาทั้งหลาย ได้พากันหา อาหาร ผลไม้ หาบมาถวายเรา เพื่อร่วมสร้างบารมีกับเรา อย่าเอามามากนัก ส่งมาให้พี่น้องเมืองแก็ด 2-3 เดือน ส่งมาครั้งหนึ่ง เพราะกลัวศรัทธาติดโรคกันให้รักษาตัว มีสติกัน หากติดโรคมาก็ตายจริงๆ เมืองนอกตายกันเยอะมากแล้ว ขอให้อยู่มีสุข มีอายุยืนยาว ถึงซึ่งพระนิพพานด้วยเทอญ

พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร
แปลโดย พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ

ปีธรรม 2564 (ไทยใหญ่)
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสามมน(ไทยใหญ่)
ถ้ำเมืองหลวงแก็ด
ธรรมะเมตตา จากพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *