1623 ຈໍາປາສັກ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 29/12/2020 ໃນເວລາກາງຄືນ ໄດ້ມີຜູ້ບໍ່ຫວັງດີໄດ້ເຂົ້າມາລັກຕູ້ບໍລິຈາກຂອງໜ່ວຍງານກູ້ໄພນະຄອນປາກເຊພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ໄປວາງໄວ້ຢູ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.


ເງິນໃນຕູ້ກໍບໍ່ແມ່ນຈຳນວນຫລາຍພໍປານໃດ ແຕ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໄດ້ຫລາຍຢ່າງມັນເປັນເງິນທີ່ທຸກຄົນຮ່ວມບໍລິຈາກເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຊື້ອຸປະກອນການປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ນຳ້ມັນລົດໃສ່ລົດສຸກເສີນອອກເຫດແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຈັ່ງແມ່ນຊົ່ວແທ້ໆ

ຄລິບຕອນລັກ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *