เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 จากรายงานสถานการณ์ CV 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีผู้ติดภายในประเทศเพิ่มขึ้น และในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ติด 7 ราย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและเป็นการป้องกัน CV 2019 ล่าสุดโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ออกประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (1) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่กระจาย CV 19

1. หยุดเรียนเหตุพิเศษวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นเวลา 1 วัน โดยให้นักเรียน เรียนออนไลน์ ออนแอร์ และทำแบบฝึกที่บ้าน

2. หยุดเรียนเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 เป็นเวลา 4 วัน

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์

4. เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 5. ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนทางเว็ปไซต์ www.anubannm.ac.th หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 044-251382 ทางโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา มีการสั่งหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวให้กับนักเรียนกว่า 4,000 คน

แต่ยังมีครู บุคลากร พนักงานราชการ มาทำงานตามปกติ แบบเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน และทำความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียน อาทิ ลานอเนกประสงค์ ห้องน้ำรวม ห้องประชุม</pโดยทางโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมายังไม่พบกลุ่มที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด

ขอบคุณ ข่าวสด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *