เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การcv (ศบค.) รายงานสถานการณ์โควิด-19cv ในประเทศไทย ว่า

วันนี้พบผู้ติดรายใหม่ 250 ราย เป็นการติดในประเทศ 241 ราย ติดแรงงานต่างด้าว 2 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 8 ราย และที่ไม่เข้าสถานกักกัน 1 ราย จาก รวมสะสม 6,690 ราย

แบ่งเป็น การติดในประเทศ 4,688 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,383 ราย รักษาหายแล้ว 4,212 ราย ยังอยู่ในโรงบาล 2,417 ราย และสะสมที่ 61 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *