วันนี้ 29 ธ.ค.2563 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สธ. แถลงสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ว่า หลังจากการแพร่จากพื้นที่จ.สมทุรสาคร สามารถควมคุมได้ดีในระดับหนึ่ง โดยจะแยกคนที่ติดเ ชื้ อออกจากคนที่ไม่ติด แบ่งเป็น 4 กลุ่ม และจะประเมินสถานการณ์ภายใน 2-4 สัปดาห์ หากสามารถควบคุมการแพร่ได้ จะประกาศเป็นพื้นที่ปลอดได้

ปลัดกระทรวงสาธารสุข กล่าวอีกว่า แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

จึงมีติให้คณะกรรมการ จังหวัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือให้เหมาะสมสถานการณ์ของจังหวัด และสอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. เป้าหมายการดำเนินการป้องกันควบคุมคือ การลดโอกาสแพร่ในประเทศไทยระยะเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงขอให้คนไทยงดเดินทางออกนอกจังหวัดโดยไม่จำเป็น

ขอให้งดการเดินทางอยู่ในจังหวัดของตัวเอง พยายามอยู่บ้าน ฉลองปีใหม่กับครอบครัว ไม่ต้องนัดกันฉลองคนหมู่มาก แออัด ดื่มเครื่องดื่ม เพราะการรวมคนทำให้เกิดการแพร่กระจายออกไปจำนวนมากได้ยากต่อการควบคุม ส่วนแรงงานต่างด้าวห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยอยู่ที่พักหรือที่ทำงาน

สำหรับการการจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้งดการจัด ส่วนในพื้นที่เฝ้าระวังให้ลดการจัดกิจกรรมมากที่สุด อยู่เฉพาะในครอบครัว หากจะจัดจะต้องได้รับอนุญาต

รวมทั้งคงมาตรการป้องกัน และลดความแออัดของผู้ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน หากจัดมากกว่า 100 คนต้องขออนุญาต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า ทั้งนี้นับจากการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่ 17 ธ.ค.-29 ธ.ค.นี้พบว่ามีการกระจายไปแล้ว 45 จังหวัด และทำให้ทางกระทรวงวางแผนดับสะเก็ดไฟได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่เนื่องจากช่วงนี้คร่อมกับงานช่วงปีใหม่ ซึ่งจากสถิติคนไทยมีการเดินทางหลายล้านคน

และการพบปะใกล้ชิดกันก็อาจทำให้เกิดการแพร่แบบกลุ่มก้อนได้ง่าย เพื่อให้ไปถึง 4 สัปดาห์ที่จะปิดและหยุดการแพร่จากคลัสเตอร์สมุทรสาคร หากหลังปีใหม่ควบคุมไม่ได้ก็จะยากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *