Wednesday, January 19, 2022

ລົດຕຳງົວຢູ່ທາງດ່ວນຢ່າງແຮງ ບໍ່ສາມາດຂັບຕໍ່ໄດ້

ໃນວັນທີ 28/12/2020 ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດຕຳງົວຢູ່ທາງດ່ວນຢ່າງແຮງ

Image may contain: car and outdoor

.

Image may contain: people dancing, night and outdoor

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລົດເປເພ່ເສຍຫາຍຫນັກຈົນບໍ່ສາມາດຂັບຕໍ່ໄດ້ ສ່ວນງົວແມ່ນເສຍຊີວິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເຈົ້າຂອງໄດ້

Image may contain: outdoor

ຈຶ່ງໄດ້ນຳມາກັບລົດລາກເພືີ່ອມາເຮັດບົດບັນບັນທຶກ

- Advertisment -

Most Popular