ລິ້ງນີ້ຖືກແຊກັນຫຼາຍໃນ WhatsApp ເຊິ່ງບອກເຮົາວ່າຈະໄດ້ຂອງຂວັນຈາກ Huawei.

Image may contain: text

ລິ້ງດັ່ງກ່າວອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ ຈະມາລັກເອົາຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວບຄຸມໂທສັບຂອງເຮົາ. ໃຜເຫັນລະໃຫ້ report ເດີ້.

ບໍ່ຄວນກົດເຂົ້າໄປຈະດີທີ່ສຸດ! ເພາະສັງເກດໄດ້ເລີຍວ່າມັນບໍ່ໄດ້ມາຈາກ Huawei ແທ້!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *