ຜູ່ປົກຄອງ ທີ່ໃຊ້ເຟສບຸກ D’dao Sutivongsar ໄດ້ໂພດເຕືອນໄພ ສໍາລັບຜູ່ປົກຄອງ ທີ່ມີລູກນ້ອຍ ແລະ ມັກຫຼິ້ນຢາງບ້ວງ. ເພາະລູກຂອງລາວ ແມ່ນໄດ້ຫັດຢາງໃສ່ແຂນ ແລ້ວໄປພັນກັບ ຝ້າຍຜູກແຂນ, ພໍ່ແມ່ບໍ່ທັນໄດ້ສັງເກີດເຫດ, ຈົນວ່າແຂນຂອງລູກກິ່ວ ແລະ ມີບາດແຜ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງເຕືອນທຸກຄົນໃຫ້ລະມັດລະວັງ ລູກຫຼານໃຫ້ດີ.

ສະພາບແຂນທີ່ຖືກຢາງຫັດແໜ້ນ ຈົນບວງ ແລະ ເປັນບາດແຜ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *