ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັງວຽງ

ມາດຕາ 40 ພາຫະນະທີ່ຍົກເວັ້ນຄ່າຜ່ານທາງ ມີ:

  1. ລົດຕຳຫຼວດຈະລາຈອນທາງດ່ວນ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສຸກເສີນ ແລະແກ້ໄຂ ອຸບັດເຫດຕາມທາງດ່ວນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຕິດຂ້າງລົດ.
  2. ລົດໂຮງໝໍ, ກູ້ໄພ ແລະ ມອດໄຟ.
  3. ຍານພາຫະນະອື່ນໆທີ່ຜູ້ສຳປະທານເປັນຜູ້ຕົກລົງ.

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *