ສາລະວັນ: ເກີດອຸບັດຕິເຫດຮູນແຮງ ໃນຕອນເຊົ້າກ່ອນຊິແຈ້ງ ວັນທີ່ 25 ທັນວາ 2020 ທີ່ທາງເຂດບ້ານນາໄຊນ້ອຍ, ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ.

ລົດກະບະໝາຍເລກທະບຽນ ກກ 7596 ຊຽງຂວາງ ໄດ້ປີ້ນລົງຂ້າງທາງ. ມີຜູ່ບາດເຈັບໜັກສົມຄວນ 1 ຄົນ, ເປັນເພດຊາຍ. ປະຊາຊົນໄດ້ຊ່ວຍນໍາສົ່ງໂຮງໝໍ.

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກປະຊາຊົນ ຜູ່ບາດເຈັບແມ່ນປອດໄພ. ສ່ວນສະພາບລົດແມ່ນເພເສຍຫາຍໜັກ.

ສາເຫດຂອງອຸບັດຕິເຫດທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະສືບສວນຕາມຂັ້ນຕອນກົດໝາຍຕໍ່ໄປ.

ລາຍງານໂດຍ: Detza Razing

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *