ເຮົາມາເບິ່ງມາດຕະຖານການຄິດໄລ່ນໍ້າໜັກເກັບຄ່າຜ່ານທາງສໍາລັບລົດແຕ່ລະປະເພດຊຶ່ງມີຕົວຢ່າງການຄ່າຄິດໄລ່ຄ່າຜ່ານທາງມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Image may contain: sky

(ສົມມຸດ) ລົດເກງ ແລະ ລົດກະບະແລ່ນແຕ່ວຽງຈັນ ຫາ ວັງວຽງ.

Image may contain: car and outdoor

ລົດບັນທຸກປະເພດ1 : ນໍ້າໜັກບໍ່ເກີນ 2T ຄິດໄລ່ລາຄາແມ່ນ 600ກີບ/ກມ ຄູນຕາມໄລຍະທາງວຽງຈັນຫາວັງວຽງ 110ກມຄູນ 600ກີບ = 66,000 ກີບ

ລົດບັນທຸກປະເພດ2 : ນໍ້າໜັກ 2T ຫາ 5T ຄິດໄລ່ລາຄາແມ່ນ 1000ກີບ/ກມ ຄູນຕາມໄລຍະທາງວຽງຈັນຫາວັງວຽງ 110ກມຄູນ 1000ກີບ = 110,000 ກີບ

ລົດບັນທຸກປະເພດ3 : ນໍ້າໜັກ 5T ຫາ 10T ຄິດໄລ່ລາຄາແມ່ນ 1400ກີບ/ກມ ຄູນຕາມໄລຍະທາງວຽງຈັນຫາວັງວຽງ 110ກມຄູນ 1400ກີບ = 154,000 ກີບ

ລົດບັນທຸກປະເພດ4 : ນໍ້າໜັກ 10T ຫາ 15T ຄິດໄລ່ລາຄາແມ່ນ 2000ກີບ/ກມ ຄູນຕາມໄລຍະທາງວຽງຈັນຫາວັງວຽງ 110ກມຄູນ 2000ກີບ = 220,000 ກີບ

ການຄິດໄລ່ໂດຍລວມ ອາດມີການຄາດເຄື່ອນທາງຕົວເລກ

No photo description available.

ລະບົບການຄິດໄລ່ຄ່າຜ່ານທາງ ແລະ ການແບ່ງປະເພດລົດໂດຍສານ

ລົດປະເພດ1 : 7 ບ່ອນນັ່ງລົງມາ ແມ່ນຄິດໄລ່ລາຄາ 600ກີບ/ກມ

ລົດປະເພດ2 : 8 ຫານ 9 ບ່ອນນັ່ງ ແມ່ນຄິດໄລ່ລາຄາ 1000ກີບ/ກມ

ລົດປະເພດ3 : 20 ຫາ 39 ບ່ອນນັ່ງ ແມ່ນຄິດໄລ່ລາຄາ 1400ກີບ/ກມ

ລົດປະເພດ4 : 40 ບ່ອນນັ່ງຂຶ້ນໄປ ແມ່ນຄິດໄລ່ລາຄາ 2000ກີບ/ກມ

ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ສະບັບເລກທີ 13848/ຍທຂ, ລົງວັນທີ26 ກັນຍາ2013 ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດໃຫ້ລົດບັນທຸກສາມາດບັນທຸກໄດ້ສູງສຸດ, ນໍາເອົານໍ້າໜັກທັງໝົດຂອງເພົາລົດ ແລະ ນໍ້າໜັກຂອງລົດ, ນໍາເອົາທັງສອງຢ່າງນີ້ເປັນມາດຕະຖານໃນການຕັດສິນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *