ການນຳໃຊ້ທາງດ່ວນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ປະຢັດເວລາໃນການເດີນທາງຫລາຍສົມຄວນ, ແຕ່ຂະນະດຽວກັນ ກໍຍັງມີຫລາຍຄົນທີ່ອາດບໍ່ທັນຮູ້ ຫລື ບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆໃນການນຳໃຊ້ທາງດ່ວນ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງເສັ້ນນີ້ ເປັນທາງດ່ວນເສັ້ນປະຫວັດສາດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ກໍບໍ່ທັນມີຄວານຊິນເຄີຍໃນການນຳໃຊ້ເທື່ອ.

Image may contain: sky, cloud, mountain, outdoor and nature

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາຂໍ້ຫ້າມໃນການນຳໃຊ້ທາງດ່ວນປະກອບມີຄື:

ຫ້າມຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະໃນສະພາບມຶນເມົາ,

ຂັບຂີ່ເກີນຄວາມໄວທີ່ກົດໝາຍ,

ລະບຽບການ ແລະ ປ້າຍຈະລາຈອນ ກຳນົດ,

ຫ້າມຂັບຂີ່ເຈີດຊ້າຍເຈີດຂວາ,

ຊ່ວງຊີງພາຫະນະອື່ນດ້ວຍຄວາມປະໝາດ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ແລະ ຫ້າມຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະທີ່ບັນທຸກວັດຖຸ ແລະ ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍຢ່າງເດັດຂາດ;

ຫ້າມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື,

ເບິ່ງໂທລະພາບ, ຮູບພາບວີຊີດີ, ດີວີດີ ຫລື ເຄື່ອງຫລິ້ນເອເລັກໂຕຣນິກທຸກປະເພດ ໃນເວລາຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ,

ຫ້າມຈອດຍານພາຫະນະຕາມທາງດ່ວນໂດຍບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ,

ຫ້າມຍານພາຫະນະທີ່ບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານເກີນຈຳນວນ,

ສິນຄ້າເກີນນຳໜັກ ຫລື ຂະໜາດ ຕາມມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານຜະລິດກຳນົດ;

ຫ້າມຜູ້ໂດຍສານນັ່ງກະບະລົດ,

ຫ້າມແຂ່ງລົດທຸກປະເພດຕາມທາງດ່ວນ,

ຫ້າມຖອຍຫລັງ, ຂັບສວນກັບ,

ຂ້າມຮາວດອນກາງເພື່ອລ້ຽວກັບ,

ຫ້າມລອງລົດ ແລະ ລົດທີ່ຮຽນຂັບເຂົ້າທາງດ່ວນ,

ຫ້າມຈອດຕັນທາງເຂົ້າ,

ຫ້າມຂັບຂີ່ຄວບຊ່ອງຈະລາຈອນ,

ຫ້າມຊີງທາງເບື້ອງຂວາ ແລະ ພຶດຕິກຳອື່ນໆ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

Image may contain: cloud, sky, mountain, tree, outdoor and nature

ບັນດາຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ ກຳນົດຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ມີຄວາມປອດໄພ, ສະດວກສະບາຍ ແລະ ໄປຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກົນ, ຖ້າທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຈະຈອນຈອນ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ການຂັບຂີ່ຕາມຕະຫລອດເສັ້ນທາງມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ເພີດເພີນ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງຢ່າງປອດໄພ.

Image may contain: sky, car and outdoor

ຂ່າວ: ສິງຄຳ

ພາບ: ຂັນໄຊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *