เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. เวลา 11.30 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ (ศบค.) แถลงว่า สถานการณ์ ประจำวันที่ 20 ธ.ค.2563 มีรายงานผู้ติดรายใหม่ 576 ราย ซึ่งแบ่งเป็นการติดในประเทศ 19 ราย เป็นการคัดกรองเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 516 ราย พบผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าพักในสถานกักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนด (ASQ) 41 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ทำให้ตัวเลขยืนยันสะสม 4,907 ราย ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกมีการติดสะสมกว่า 76 ล้านราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการสาธารณสุข จะมีการค้นหาตีวง ระวัง สื่อสารสร้างความเข้าใจ การค้นหาพุ่งเป้าไปที่แรงงานต่างด้าว ซึ่งต้องฝากนายจ้างทำความเข้าใจ และดึงเข้าสู่ระบบตรวจฟรีทุกราย ขณะนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตสุขภาพที่ 5 รอบสมุทรปราการนั้น ให้ตีวงค้นหาผู้สัมผัส เพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม 7 จังหวัดที่เป็นลูกค้าตลาดกลางกุ้ง รวมกว่า 10,300 ราย คือ 1.ตลาดทะเลไทย จ.สุพรรณบุรี 2. ตลาดแม่พวง แม่ค้าอาหารทะเลและผู้สงสัยหรือมีอาการ จ.สมุทรสงคราม 3.หอพักบริเวณตลาดไทยยูเนี่ยน จ.สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ 4.บ้านเอื้ออาทรท่าจีน จ.ราชบุรี 5.ตลาดเคหะนาดี จ.กาญจนบุรี 6.ตลาดโกรกกราก จ.เพชรบุรี และ7. ตลาดนัดและหอพัก มหาชัยนิเวศ จ.นครปฐม และสมุทรสาคร

ล่าสุด นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในมาตรการดำเนินงานค้นหาเพิ่มเติมในชุมชน จะดำเนินการในอีก 10,300 ตัวอย่าง ใน 9 จังหวัด ได้แก่

วันที่ 20 ธ.ค. ที่สุพรรณบุรี ในตลาดทะเลไทย, สมุทรสงคราม ตลาดแม่พ่วง แม่ค้าอาหารทะเล และผู้สงสัยหรือมีอาการ, สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ ในหอพักตลาดไทยยูเนียน

วันที่ 22 ธันวาคม ที่ราชบุรี บ้านเอื้ออาทรท่าจีน, กาญจนบุรี ตลาดเคหะนาดี

วันที่ 23 ธันวาคม ที่เพชรบุรี ตลาดโกรกกราก นครปฐม และสมุทรสาคร ตลาดนัดและหอพัก มหาชัยนิเวศ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า นอกจาก จ.สมุทรสาคร แล้วยังมีตลาดที่ซื้อสินค้าออกจากตลาดกลางกุ้งออกไป ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กทม. และปริมณฑล ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา นนทบุรี และสมุทรปราการ

ดังนั้นจึงเป็นการขยายวงการเฝ้าระวั งในกลุ่มลูกค้า และจะพิจารณาตรวจหาเชิงรุกต่อไป

ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีห้องปฎิบัติการที่สามารถตรวจหาได้ครบทุก 77 จังหวัด หากประชาชนที่มีความสงสัยหรือต้องการตรวจหา ก็ให้เข้าไปติดต่อที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและทำการตรวจหาต่อไป ซึ่งไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ไปซื้อสินค้าในตลาดกลางกุ้งมีความคุ้นเคยกับตลาด ซึ่งทราบตัวเลขมาว่ามีถึง 1,000 ราย แต่ในจำนวน 7 จังหวัดที่มีความเชื่อมโยง ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานพบ และในกรณีหญิงอายุ 78 ปี ที่พักย่านประชาชื่น โดยมีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง แต่สามารถตามไทม์ไลน์ได้ จึงใช้มาตรการสอบสวนด้วยการค้นหากลุ่มผู้สัมผัส ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการจำกัดพื้นที่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เมื่อมีการติดจำนวนมากการสอบสวนเป็นเรื่องที่ยาก จึงต้องดูเป็นรายพื้นที่แทน ต้องใช้การจำกัดพื้นที่ (Loculated Area) เพื่อตีวงและขยายการตรวจออกไป ทั้งนี้ ทาง ศบค.จะมีการประสานยังฝ่ายความมั่นคงและปกครองในการเข้มงวดมาตรการช่องทาง ที่กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายใช้เดินทางเข้ามาในประเทศ

ขณะนี้ตรวจไปเพียง ไม่กี่แห่งแต่พบจำนวนมาก ตนเชื่อว่าน่าจะมีในพื้นที่อื่นด้วย แต่ต้องดูว่าพื้นที่อื่นๆ มีสุขลักษณะของการพักอาศัยอย่างไร ประเมินความเสี่ย งและปูพรมค้นหาผู้ติดในชุมชนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *