ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 30428/ຍທຂ ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັງວຽງ.

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *