ໃນວັນທີ9ເດືອນທັນວາ ທີ່ຜ່ານມາເກີດອຸບັດຕິເຫດເຫດການ ເດັກນ້ອຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ໄປຫລິ້ນຢູ່ງານບຸນໄປຫລິ້ນລົດໄຟເມື່ອແຕະລາງໄຟຟ້າ ຖືກໄຟຟ້າຊ໋ອດເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາຢູ່ໂຮງໝໍ

ໃນຂະນະນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດກຳລັງສືບສວນຜູ້ປົກຄອງແລະດຳເນີນຄະດີກັບເຈົ້າຂອງລົດໄຟທີ່ປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫລິ້ນໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ

ເຫດເກີດຢູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *