ເພຶ່ອເປັນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2020, ອົງການອານະໄມໂລກປະຈຳລາວ, ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ ພ້ອມດ້ວຍສາທາແຂວງ ແລະ ເມືອງໄດ້ເຂົ້າຊົມລະບົບການບໍລິຫານ,ການບໍລິການ,ມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ການກຽມພ້ອມຮອງຮັບຄົນເຈັບພະຍາດໂຄວິດ,ການປະສານງານກັບໂຮງໝໍລັດຂອງໂຮງໝໍສາກົນທິດຕາເວັນອອກລາວ (ໂຮງໝໍສາກົນສິງກະໂປ).

.

.

.

ເພື່ອຢາກສຸ່ມເກັບເອົາຕົວຢ່າງຈາກພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຄາສິໂນ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານຮັບຕ້ອນ, ພະນັກງານຢາຍພ້າຍ, ຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງອາຫານ, ກຳມະກອນ…ເພື່ອນຳສົ່ງໄປກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດທີ່ ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ.ເຊິ່ງປັດຈຸບັນພາຍໃນເຂດແມ່ນຍັງບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ.

.

.

.

.

ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ວາເລັນທາຍ ຍົດທະວົງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *