Sunday, January 23, 2022

ປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ ເລີ່ມ 10 ທັນວາ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳທແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການເລກທີ່ 1120 /ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 9/12/2020 ແຕ່ງປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ.

ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມ

.

- Advertisment -

Most Popular