ກະຊວງອຸດສາຫະກຳທແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການເລກທີ່ 1120 /ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 9/12/2020 ແຕ່ງປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ.

ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *