ທ້າວ ແຕ້ ອາຍຸພຽງແຕ່ 2 ປີ 3 ເດືອນ ເຊິ່ງເປັນລູກຂອງ ທ້າວ ທອນ ແສງສະໝອນ ອາຍຸ 23 ປີ ແລະ ນາງ ແຄນ ຢູ່ບ້ານນໍ້າຈ້ວມ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ . ທ້າວ ແຕ້ ແມ່ນລູກຜູ້ທໍາອິດຂອງຄອບຄົວ ນັບແຕ່ມື້ເກີດ ທ້າວ ແຕ້ ເປັນພະຍາດແກ່ນຕາຂຸ່ນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້

.

ໃນປະຈຸບັນນີ້ ທ້າວ ແຕ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່າຕັດຕາ ຈາກມູນ ນິທິເຟຣດໂຮໂລລາວແລ້ວ, ຫລັງຈາກການຜ່າຕັດແລ້ວເຫັນວ່າ ທ້າວ ແຕ້ ສາມາດເບິ່ງເຫັນ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດກັບເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປໄດ້ແລ້ວ ເຊິ່ງການຜ່າຕັດຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ່ 2 ທີ່ມູນນິທິເຟຣດໂຮໂລລາວຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າໃນການຜ່າຕັດ.

ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການແບ່ງເບົາພາລະຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ເພືອນມະນຸດດ້ວຍກັນ

ຂ່າວ: ຄໍາໄຕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *