Friday, January 28, 2022

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາເພີ່ມມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ 19

ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປິດຊົ່ວຄາວຮ້ານບັນເທີງ, ຮ້ານກີນດື່ມ, ຮ້ານອາຫານທີມີທາດເຫຼົ້າເບຍ, ໂຈະການຈັດງານດອງ ແລະ ງານຮິດຄອງປະເພນີຕ່າງໆທີ່ມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ພ້ອມທັງຂໍ້ມາດຕະການອື່ນໆດັ່ງຂ້າງລຸ່ມ

.

ແຈ້ງບອກຕໍ່ໆກັນແດ່

- Advertisment -

Most Popular