ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປິດຊົ່ວຄາວຮ້ານບັນເທີງ, ຮ້ານກີນດື່ມ, ຮ້ານອາຫານທີມີທາດເຫຼົ້າເບຍ, ໂຈະການຈັດງານດອງ ແລະ ງານຮິດຄອງປະເພນີຕ່າງໆທີ່ມີຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ພ້ອມທັງຂໍ້ມາດຕະການອື່ນໆດັ່ງຂ້າງລຸ່ມ

.

ແຈ້ງບອກຕໍ່ໆກັນແດ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *