Thursday, January 27, 2022

ຄວາມຫ່ວງໃຍແລະນໍ້າໃຈຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ 1000 ໂຕ່ນ ຮອດ ສະຫວັນນະເຂດແລ້ວ

ລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ ມອບເຂົ້າສານຈຳນວນ 1000 ໂຕນ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອມາຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ທັນວາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາມອບເຂົ້າສານຈຳນວນ 1000 ໂຕນ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອມາຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງຈຸດຮັບເຄື່ອງແມ່ນຢູ່ສາງສະແກນເຄື່ອງສິນຄ້າສາງພາສີ ບ້ານແດນສະຫວັນ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງ ເຂົ້າຈຳນວນ 1000 ໂຕນນີ້ແມ່ນຈະມອບໃຫ້ເມືອງທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງມີ 08 ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງວິລະບູລີ, ເມືອງພີນ, ເມືອງນອງ, ເມືອງຈໍາພອນ, ເມືອງສອງຄອນ, ເມືອງທ່າປາງທອງ ແລະ ເມືອງຊົນນະບູລີ,

ສຳລັບເມືອງເຊໂປນແມ່ນໄດ້ຮັບເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນ 125 ໂຕນ ( ໃນຈໍານວນ 1000 ໂຕນນັ້ນ ) ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນກຽດມາມອບເຂົ້າໃນເທື່ອນີ້ ຝ່າຍຫວຽດນາມເຊິ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ຟາມ ຫວຽດຮ່າ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການພະແນກຄຸ້ມຄອງຄັງ ສໍາຮອງກົມ ສໍາຮອງແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຫງວຽນ ທິໂຟ໋ຫຍາງ ຫົວໜ້າຄັງສຳຮອງແຫ່ງລັດກະຊວງການເງິນ ສສ ຫວຽດນາມ ພ້ອມຄະນະ, ຝ່າຍລາວນໍາໂດຍທ່ານ ບຸນລົບ ໂຄດຫຼັກຄຳ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ພ້ອມຄະນະທີມງານທີ່ມາແຕ່ແຂວງຕາງໜ້າລັດຖະບານລາວເປັນຜູ້ຮັບເຂົ້າສານຈຳນວນ 1000 ໃນເທື່ອນີ້.

- Advertisment -

Most Popular