Monday, November 29, 2021

ຮ່ວມໄວ້ອາໄລ…! ດວງວິນຍານອາສານາງອາມິຕາ ລິທິເດດ ອາສາກູ້ໄພມູນລະນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດອຍໂອກາດ ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານ ຈົ່ງໄປສູ່ສຸຂະຕິ

ຮ່ວມໄວ້ອາໄລດວງວິນຍານອາສາສະໝັກນາງອາມິຕາ ລິທິເດດ ອາສາກູ້ໄພມູນລະນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດອຍໂອກາດ R.I.P ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈມາຍັງ ອາສາ ນາງອາມິຕາ ລິທິເດດ ທີ່ໄດ້

.

No description available.

ຈາກເຮົາໄປໂດຍທີ່ບໍ່ມີວັນຫວນກັບຄືນມາອີກເຫຼືອໄວ້ແຕ່ຄວາມຊົງຈຳແລະຄຸນງາມຄວາມດີທີ່ເພິ່ນເຮັດໄວ້ໃນສັງຄົມປະຊາຊົນຈະບໍ່ລືມຄຸນງາມຄວາມດີທີ່ເພິ່ນເຮັດໄວ້ ຈາກໄປຍ້ອນ

.

ພະຍາດຜູ້ກ່ຽວຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານຂອງອາສາອາມິຕາ ລິທິເດດຈົ່ງໄດ້ສູ່ພົມຂະຕິດ້ວຍເທີ້ນໄປເກີດທີ່ດີເຖິ່ງສຸກໄປຢູ່ບ່ອນເຂົ້າບໍ່ໄດ້ຫາປາບໍ່ໄດ້ຊື້ພຸ້ນເດີ.

ອາສາກູ້ໄພມູນລະນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຂໍໃຫ້ທຸກຄົນພິມຄຳວ່າ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ເພື່ອສົ່ງດວງວິນຍານຂອງນ້ອງໄປສູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ

- Advertisment -

Most Popular