ขอพี่น้องชาวนครทุกคนปลอดภัยด้วยเทอญเห็น2ภาพนี้ น้ำตาไหล …กำลังใจไห้ชาวนครนครศรีธรรมราช

.

ขอขอบคุณท่านนายยกโสพล พรหมแก้ว ผู้ใหญ่พร ประทุมวรรณ ผู้ใหญ่อารยัน พรหมแก้ว ที่ได้ช่วยประสานงานกับอำเภอลานสกาให้ไปช่วยหลานๆ และชาวบ้านในชุมชนบ้านวังไทรได้ออกมาอย่างปลอดภัยทุกคนคับ

.

.

ที่มา : ช่างกล้วย จันทิปะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *