แจ้งเตือน…! ระวังระดับสูง มวลน้ำป่าต้นน้ำกำลังไหลลงเข้าหมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 2 ธันวาคม 2563

.

.

.

ส่งกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ครับ

.

มูลนิธิฮุก31 ขอส่งกำลังใจให้อาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกท่านปฏิบัติภารกิจด้วยความปลอดภัย และขอให้ผ่านสถานการณ์อุทกภัยใหญ่ครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *