📣ແຈ້ງການ📣 ຢຸດບໍລິການຊົ່ວຄາວເສັ້ນບິນ ວຽງຈັນ-ອຸດົມໄຊ-ວຽງຈັນ ເລີ້ມແຕ່ ວັນທີ 03-09/12/2020.

ຜູ້ໂດຍສານທີ່ມີຈຸດປະສົງຍາກເດີນທາງໄປຍັງແຂວງອຸດົມໄຊ ສາມາດເດີນທາງໄປລົງຫນາມບິນໃກ້ຄຽງໄດ້ (ສະຫນາມບິນຫລວງພະບາງ, ຫລວງນຳ້ທາ).

ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *