Monday, December 6, 2021

ແຈ້ງປິດເດີ່ນບິນອຸດົມໄຊຊົ່ວຄາວເພື່ອສ້ອມແປງ

📣ແຈ້ງການ📣 ຢຸດບໍລິການຊົ່ວຄາວເສັ້ນບິນ ວຽງຈັນ-ອຸດົມໄຊ-ວຽງຈັນ ເລີ້ມແຕ່ ວັນທີ 03-09/12/2020.

ຜູ້ໂດຍສານທີ່ມີຈຸດປະສົງຍາກເດີນທາງໄປຍັງແຂວງອຸດົມໄຊ ສາມາດເດີນທາງໄປລົງຫນາມບິນໃກ້ຄຽງໄດ້ (ສະຫນາມບິນຫລວງພະບາງ, ຫລວງນຳ້ທາ).

ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ.

.

- Advertisment -

Most Popular