ໃນວັນທີ 24-25 ພະຈິກ 2020 ຄະນະສາຂາ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນໃນການສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຈຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ທ່ານ ບົວຜັນ ຖາວອນແກ້ວບຸນຍືນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ເປັນຜູ້ນຳພາພະນັກງານ-ກຳມະກອນ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຕາຂ່າຍ- ຈຳໜ່າຍ ຢູ່ບ້ານ ດອນນາງຄວັດ; ເມືອງ ໂຂງ; ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊີ່ງໃນປະຈຸບັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດບ້ານນັ້ນນັບມື້ຫຼາຍຂື້ນ ມີການປັບປຸງອາຄານບ້ານເຮືອນ ແລະ ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນກໍ່ເພີ້ມຂື້ນຈາກເດີມ

ສະນັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ລັດວິສາ ຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງຈຳປາສັກ ຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງລະບົບຈຳໜ່າຍພາຍໃນບ້ານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີພະລັງງານໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ, ຊຶ່ງໄດ້ມີການຕັ້ງເສົາເບຕົງໃຫມ່ ເພື່ອດຶງໄຟເຂົ້າ ຈຳນວນ 8 ຕົ້ນ, ປ່ຽນຖ່າຍໝໍ້ແປງ MONO 30 KVA ເປັນ ໝໍ້ແປງ TR 3p 50 KVA ຈຳນວນ 1 ຊຸດ, ເສີມສາຍຕາຂ່າຍ 0,4 ກິໂລໂວນ 3Phase ມີລວງຍາວກວ່າ 600 ແມັດ, ດຶງສາຍຕາຂ່າຍ 0,4 ກິໂລໂວນ ເພີີ່ມ 2 ເສັ້ນມີລວງຍາວເກືອບ 1 ກິໂລແມັດ

ພ້ອມທັງອຸປະກອນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແມ່ນສຳເລັດຕາມແຜນການຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ພາບແລະຂ່າວ:ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂງຈຳປາສັກ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *