ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วงเช้าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี

.

แฟนเพจเฟซบุ๊ก กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) วันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง 15-43 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

สำหรับคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ส่วนค่า PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com www.air4bangkok.com และ www.prbangkok.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *