ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສູນກາງອານາຈັກພວນບູຮານ ໃນປາງສົງຄາມ ປີ 1969. ຄວາມສູນເສຍທີ່ແສນເສຍດາຍ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *