Monday, November 29, 2021

ເສັ້ນທາງເມືອງລາວງາມຄືຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ຫີນເຫີບ-ເມືອງເຟືອງ)

ອັບເດດວັນທີ 10/11/2020 ເສັ້ນທາງຫີນເຫີບ-ເມືອງເຟືອງ ເຂດກ້ອງຂົວທາງດ່ວນໄດ້ຮັບການບູລະນະເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ໄປມາສະດວກຂຶ້ນແລ້ວເດີ.

ປະຊາຊົນກໍດີໃຈທີ່ເຫັນເສັ້ນທາງກັບມາເດີນທາງງ່າຍສະດວກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າSommanee Tavameexay

- Advertisment -

Most Popular