ຄໍາມ່ວນ: ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2020 ທີ່ພະແນກພາຍໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ (ແມັກ) ໄດ້ສະຫລຸບໂຄງການກວດກູ້ລະເບີດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ຢູ່ເມືອງຍົມມະລາດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ແກ້ວອຸດອນ ບຸດສິງຂອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ, ທ່ານ ໄຊມອນ ເຣ (Simon Rea) ຫົວຫນ້າອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ (ແມັກ) ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີຜູ້ຕາງຫນ້າບັນດາກະຊວງ, ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ, ການນຳເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ນາຍບ້ານໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສີອຳພອນ ບຸດສະດີ ໄດ້ຕາງຫນ້າອົງການຂຶ້ນຜ່ານສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ. ເຊິ່ງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຊຸມຊົນຢູ່ເມືອງຍົມມະລາດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກມູນນິທິ UMCOR ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ດ້ວຍງົບປະມານ 500.000 ໂດລາ ເຊິ່ງມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 12 ເດືອນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2019 ຫາ ສິງຫາ 2020 ໃນເຂດ 5 ບ້ານທີ່ນອນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຄື: ບ້ານຄຳແຮ່, ຫາງການ, ຊຽງດາວ, ບ້ານສ້າງ-ປຸງບອນ ແລະ ບ້ານຕະຫລາກ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົມຈິງ ໃນ 2 ກິດຈະກຳຫລັກຄື: ການສຳຫລວດ ແລະ ການເກັບກູ້ລະເບີດອອກຈາກເນື້ອທີ່. ໃນນັ້ນ ກິດຈະກຳການສຳຫລວດເນື້ອທີ່ດິນ ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 6.903.542 ຕາແມັດ ໃນ 5 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຫລື ເທົ່າກັບ 223% ຂອງຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ສ່ວນກິດຈະກຳການເກັບກູ້ລະເບີດອອກຈາກເນື້ອທີ່ດິນແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ພຽງແຕ່ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານຫາງການ ແລະ ບ້ານຊຽງດາວ ໃນເນື້ອທີ່ດິນ 576.632 ຕາແມັດ ສາມາດເກັບກູ ແລະທຳລາຍລະເບີດໄດ້ທັງໝົດ 871 ລູກ ໃນນັ້ນ ເປັນປະເພດບົມບີ່ 784 ລູກ ແລະ ລະເບີດອື່ນໆ 87 ລູກ. ເມື່ອທຽບໃສ່ຄາດໝາຍແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບກູ້ລະເບີດອອກຈາກເນື້ອທີ່ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ພຽງແຕ່ 90% ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ງົບປະມານຍັງເຫລືອຈຳນວນ 147.532 ໂດລາ.

ດັ່ງນັ້ນ ທາງໂຄງການຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີຂໍຕໍ່ໄລຍະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕື່ມອີກ 6 ເດືອນ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2020 ຫາ ເດືອນກຸມພາ 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *