Saturday, January 29, 2022

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ່ປະກອບການນໍາເອົາລົດບັກກີ່ມາຈອດບໍລິການແລະສັນຈອນຢູ່ເທດສະບານເມືອງວັງວຽງ

ແຈ້ງການ: ຫ້ອງວ່າການເມືອງວັງວຽງ ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບ ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ອອກແຈ້ງການ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ່ປະກອບການ ນໍາເອົາລົດບັກກີ່ ມາຈອດບໍລິການ ແລະ ສັນຈອນຢູ່ເທດສະບານ ເມືອງວັງວຽງ

.

.

- Advertisment -

Most Popular